Звіт про виконання заходів з протидії корупції за 2013 рік

Відповідно до вимог Закону України «Про заходи запобігання і протидії корупції» та забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 №1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», а також на виконання наказу Держводагентства України від 18.03.2013 №40 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупційним та злочинним проявам на 2013 рік» у Луганському облводресурсів та його підвідомчих організаціях проведена певна робота.

         З метою систематизації цієї роботи наказом облводресурсів від 12.12.2012 №169 було затверджено заходи, спрямовані на запобігання злочинним та корупційним проявам, забезпечення фінансової дисципліни, створення умов щодо запобігання іншим проявам. Відповідні заходи затверджені підвідомчими організаціями облводресурсів. В облводресурсів та підвідомчих організаціях працюють робочі групи по розгляду стану виконання цих заходів.

         Станом на 1 січня 2014 року на балансі організацій Луганського облводресурсів знаходяться основні засоби первісною вартістю 310,5 млн грн (в т.ч. земельні ділянки 14,5 млн грн), знос яких становить 267,0 млн грн,  або 90,2%.

         Через недостатнє фінансування на капітальні видатки постійна увага в експлуатаційних організаціях приділяється збереженню майже стовідсотково зношеної автотракторної техніки, яка при цьому знаходиться в робочому стані.

         Аналіз стану автотракторної техніки на 01.01.2014 року свідчить, що із наявних 94 одиниць, 90% експлуатуються більше 10 років. На балансі водогосподарських організацій знаходиться 63 одиниці автотранспорту та 31 одиниця тракторів і механізмів. Підтримання працездатності відбувається шляхом реалізації систем технічного обслуговування і ремонтів. На промбазах та експлуатаційних дільницях, де зберігається техніка, запроваджено цілодобове чергування.

         Збереження будівель та споруд забезпечується виконанням систем заходів, яка складається з організації технічного нагляду за безпечною і надійною експлуатацією та їх технічним станом, виконанням планово-попереджувальних ремонтів.

На балансі організацій облводресурсів знаходиться 50 зрошувальних систем. Фактично у 2013 році працювало 17, що становить 34% від наявних.

         З наявних 105 зрошувальних насосних станцій в роботі знаходилось 33 (31%).

         Підтримка працездатності меліоративних об’єктів проводиться через виконання доглядових та ремонтних робіт згідно до «Положення про проведення планово-попереджувальних робіт», затвердженого наказом Держводагентства від 01.10.1999 №151. Протягом 2013 року виконано робіт з ремонту на суму 1228,1 тис. грн, що становить 100 % до плану.

         Протягом минулого року за рахунок власних надходжень експлуатаційних організацій було направлено на придбання основних засобів 93,8 тис. грн.

         Завдяки активній співпраці з правоохоронними органами в останні роки відмічена тенденція зниження збитків від крадіжок. Так, у порівнянні з 2012 роком, у 2013 році зменшилась сума завданих збитків від крадіжок державного майна з 427,1 тис. грн у 2012 році, до 210,9 тис. грн у 2013 році.

         При перевірках в підвідомчих організаціях обов’язково приділяється увага стану роботи з правоохоронними органами по розслідуванню фактів крадіжок. По кожному факту крадіжки створеними комісіями проводиться їх адміністративне розслідування, притягуються до матеріальної і адміністративної відповідальності особи, відповідальні за збереження основних засобів.

         По всіх випадках крадіжок, скоєних у 2014 році, порушені кримінальні справи, ведеться досудове слідство. Відшкодовано збитків – 12,4 тис. грн.

         Станом на 01.01.2014 року всього збитки від крадіжок становлять 6,6 млн грн, з них присуджено до відшкодування винним особам 33,2 тис. грн, порушені кримінальні справи – 6,4 млн грн (97,1%).

         Протягом 2013 року в організаціях облводресурсів нерухоме державне майно знаходилось в оренді згідно 14 договорів, у тому числі по договорам, де орендодавцем виступає ФДМ України – 14, на загальну площу 1318,75 кв.м.

         По всім договорам оренди укладено договори страхування, здійснюється контроль за своєчасністю перерахування орендарями орендної плати орендодавцеві та до державного бюджету.

         Відповідно до вимог постанови КМУ від 28.09.2011 №1001 «Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органів та бюджетних установ, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади», підрозділом внутрішнього аудиту облводресурсів проведені чотири аудиторські перевірки за напрямом:

-         фінансовий аудит – 3;

-         аудит ефективності – 1.

По результатам аудиторських досліджень виявлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму 38,9 тис. грн, з них усунено на 10,4 тис. грн.

В облводресурсів ведеться систематично робота щодо зміцнення розрахункової дисципліни, скорочення дебіторської та кредиторської заборгованостей.

Фінансові зобов’язання реєструються своєчасно по мірі їх виникнення та в межах кошторисних призначень.

Постійно ведеться контроль за залишками відкритих асигнувань. Однак по причині не проведення органами державного казначейства платежів, при завершенні бюджетного року в бюджет повернено невикористанні асигнування у сумі 442,3 тис. грн, з яких:

-         по КПКВ 2407050 (загальний фонд) – 33,0 тис грн.;

-         асигнування із спецфонду на обслуговування навігаторів –  46,5 тис.грн;

-         асигнування по КПКВ 2407070 – 362,8 тис.грн.

Для зменшення дебіторської заборгованості ведеться претензійно-позовна робота. Із загальної суми дебіторської заборгованості на 01.01.2014 року - 26,7 тис.грн (вся по спеціальному фонду), присуджено на користь організацій облводресурсів 24,6 тис.грн, або 93,1% від простроченої. Протягом року погашено боргів минулих років на суму 35,9 тис. грн.

     Порівняно з початком року дебіторська заборгованість зменшилась на 34,2 тис. грн і має тенденцію до зниження.

     Кредиторська заборгованість на початок 2014 року становить 1012,2 тис. грн, з якої присуджено до погашення 398,6 тис. грн – борги за електроенергію, які виникли в 2000 році (по Луганському МУВГ),   заборгованість за виконані роботи по КПКВ 2407070 (362,1 тис. грн), по видаткам загального фонду (12,8 тис. грн), видаткам за рахунок власних надходжень (188,4 тис. грн) виникла виключно внаслідок не проведення казначейством платежів при наявності відкритих асигнувань та коштів на рахунках організацій облводресурсів.

В рахунок погашення боргів за електроенергію з 2005 року всього перераховано 541,5 тис. грн, з них в 2013 році – 78,5 тис. грн.

З метою запобігання зловживань у процесі закупівель забезпечується дотримання вимог чинного законодавства України щодо укладання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей на тендерній основі.

 

Создание сайта
Лаймнет