Водні ресурси
Водогосподарський стан
Моніторинг
Будівництво


 

Здійснення державного моніторингу довкілля

            Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 № 391 із змінами та доповненнями, внесеними постановою КМУ від 16.05.2001 № 528, на Держводагенство України покладено функції здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель, а також підтоплення сільських населених пунктів в зонах дій меліоративних систем. Суб’єктом здійснення еколого-меліоративного моніторингу в області є гідрогеолого-меліоративний загін  при Луганському  управлінні водних ресурсів (далі ГГМЗ).

До об’єктів моніторингу відносяться: 23,612 тис. га зрошуваних і прилеглих до них земель, у тому числі: 19,416 тис. га зрошуваних; 10,029  тис. га осушуваних земель, 25 сільських населених пунктів з загальною площею обстеження 6,955 тис. га.

Кількість водних об’єктів, створів, земель, на яких проводились спостереження 

            Зрошувані та прилеглі до них землі, осушувані землі та 25 обстежуваних сільських населених пунктів.

            У всі районні держадміністрації, управління сільського господарства і землекористувачам, які використовують меліоровані землі, надавалась інформація про еколого-меліоративний стан (далі ЕМС) зрошуваних і осушуваних земель, що знаходяться на їх території, з пропозиціями щодо раціонального їх використання і необхідності виконання ремонтних робіт на ділянках дренажу. Інформація райсільгоспуправліннями взята до відому, але відновлювальні роботи для покращення ЕМС на ділянках дренажу землекористувачами не виконувались.

Характеристика стану водних об’єктів  на транскордонних ділянках

            Ділянок державного кордону України, які потребують постійного моніторингу, не виявлено. Проте у прикордонній смузі на недемаркованих ділянках протікають середні річки області - Деркул, лівий берег якої на протязі 71 км межує з Ростовською областю Російської Федерації, і її притока р.Повна.

Особливо складна ситуація склалася у межах Станично-Луганського району в районі гирла р.Повна, де р.Деркул на протязі 6 км і її притока на протязі 3,5 км замулились, порушився їх гідрологічний режим і це призвело до підтоплення розташованих у зоні впливу сільських населених пунктів. 

Аналіз змін стану водних об’єктів за результатами спостережень та лабораторних вимірювань 

Площі земель з глибиною залягання РГВ до 2,0 м становлять 0,285 тис.га., у тому числі 0,011 га – зрошувані землі.

Колекторно-дренажною мережею, на території підконтрольній Україні, облаштовано 8,996 тис.га сільгоспугідь, у тому числі 4,8 тис. га зрошуваних і 4,196 тис.га прилеглих до зрошуваних.

Впродовж останніх 10-15 років будівництво, реконструкція і поточний ремонт КДМ не проводяться. Тому є необхідність в капітальному і поточному ремонтах всієї мережі на площі 0,311 тис.га, у тому числі 0,030 тис.га - зрошувані землі.

Стійка тенденція до покращення або погіршення якості поливної води за останні роки в області не прослідковується.

 

 

           Впродовж останніх років ЕМС зрошуваних земель характеризується як стабільний. У звітному році зрошуваних земель з добрим ЕМС було 22,176 тис.га, з задовільним – 0,044 тис.га, з незадовільним – 0,0,004 тис.га.  

Здійснення інженерно-геологічного моніторингу

Інженерно-геологічний моніторинг підтоплених територій здійснювався на площі 23,612 тис. га зрошуваних і прилеглих до них земель, а також на 6,955 тис. га селітебної території 25 сільських населених пунктів, які розташовані у зонах впливу меліоративних систем.

Создание сайта
Лаймнет