Водні ресурси
Водогосподарський стан
Моніторинг
Будівництво


 

      Облводресурсів є замовником робіт в рамках загальнодержавних комплексних програм розвитку водного господарства, виконавцем яких є Держводагентство України. Починаючи с 2001 року в області реалізуються такі інвестиційні програми: «Державна цільова соціальна програма першочергового забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, на період до 2010 року» та «Комплексна програма захисту сільських населених пунктів та сільгоспугідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року». 

 

Водопостачання сільських населених пунктів

 Із загального водоспоживання на долю сільського господарства припадає 2,6 % і більше половини з них використовується на потреби сільгоспводопостачання – це підземна вода, що забирається окремими свердловинами і подається в локальні водопровідні мережі для питних цілей та об’єктів соцкультпобуту.

 На сьогодні з 792 сільських населених пунктів водопровідні мережі мають 288 села, що забезпечують централізованим водопостачанням 9% сільських жителів.

 Довжина водопровідних мереж у сільських населених пунктах складає 2043 км, з яких 40 % потребують повної реконструкції та по 30 % - капітального і поточного ремонтів.

 Однією з найгостріших водогосподарських проблем області є ситуація в 54 сільських населених пунктах у шести центральних та південних районах області з населенням близько 100 тис. чоловік, які використовують неякісну воду для питних потреб.

   

Захист населених пунктів та територій від шкідливої дії вод

 На сьогодні загальна площа підтоплених земель по області складає понад 100 км2 або 0,4 % території. На землях, що підтоплюються, розташовані 11 міст та 76 сільських і селищних населених пунктів.

 Підтоплення територій призводить до погіршення санітарних умов проживання населення, збільшення захворювань, забруднення питної води, активізації розвитку небезпечних геологічних процесів, пошкодження житлових та промислових будівель, споруд та інженерних мереж.

 Широкого розвитку набули як природні, так і техногенні процеси підтоплення забудованих територій населених пунктів та сільськогосподарських угідь ґрунтовими й шахтними водами.

 Природне підтоплення характерне для північної та центральної частини області; площа таких земель займає 68,5 км2 або близько 0,3 відсотка території області.

 Щорічно збільшується в області площа земель техногенного підтоплення, головними чинниками якого є:

 - замулення річок внаслідок господарської діяльності;

 - незадовільний технічний стан систем водопостачання і водовідведення та недостатня протяжність колекторно-дренажної мережі;

 - затоплення гірничих виробок при закритті шахт без інженерного захисту.

     Термінового вирішення питань інженерного захисту від підтоплення ґрунтовими водами потребують селища Біловодськ, Новоайдар і сільські населені пункти Сватівського та Старобільського районів.

     В області реалізується «Комплексна програма захисту сільських населених пунктів та сільгоспугідь від шкідливої дії вод до 2010 року та прогноз до 2020 року», але незадовільний стан її фінансування не дозволив здійснити всі заходи, передбачені програмою, навіть по першочерговим об’єктам, що приводить до загострення обстановки на них та збільшення вартості робіт.

     У 2014 році на виконання протипаводкових заходів  було залучено з природоохоронного фонду 16772,37 тис.грн., з місцевих бюджетів 1070,40 тис.грн, з держбюджету інших галузей 20 тис.грн. та інших джерел  121,1 тис.грн.    

Создание сайта
Лаймнет