Функції та основні завдання
Інформація про діяльність
Платні послуги
Адміністративні послуги


 Інформація

Луганського обласного управління водних ресурсів

щодо здійснення виробничо-господарської діяльності за підсумком

9 місяців 2017 року

 

Цілі діяльності

Луганське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом Держводагентства України від 21.11.2014 № 133.

Відповідно до Положення Луганське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

Основні цілі діяльності Луганського облводресурсів на території Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території) у межах своїх функцій та повноважень:

1. Забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.

2. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, впровадження планового водо­користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.     

3. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

4. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

5. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

7. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту, збереження, утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

 

Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

Луганське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованими бюджетних організацій, які є юридичними особами: три міжрайонні управління водного господарства та гідрогеолого-меліоративна партія.

Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України наприкінці 2014 року призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.

У порівнянні з початком 2017 року штатна чисельність організацій Луганського облводресурсів внаслідок здійснення заходів з оптимізації структури штатного розпису зменшилась з 339 до 283 штатних одиниць.  

До структури Луганського облводресурсів у теперішній час входить три водогосподарські організації, які мають статус юридичної особи: безпосередньо апарат Луганського облводресурсів (31 шт. од.), а також дві підпорядковані організації – Луганське міжрайонне управління водного господарства (132 шт.од.) та Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства (120 шт.од.).

До зведеного звіту за звітний період включені всі організації облводресурсів, з них дві організації, які призупинили свою діяльність.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.02.2017 №307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» фінансова звітність складається з:

- «Баланс» (форма № 1-дс);

- «Звіт про фінансові результати» (форма №2-дс);

- «Звіт про рух грошових коштів» (форма №3-дс)(річна);

- «Звіт про власний капітал» (форма №4-дс)(річна).

 

Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

Протягом 9 місяців 2017 року діяльність водогосподарських організацій Луганського облводресурсів була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказами Держводагентства України від 10.01.2017 №2 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2017 році» та від 18.08.2017 №99 «Про підсумки діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу за І півріччя 2017 року та заходи щодо забезпечення сталого функціонування галузі у ІІІ кварталі 2017 року».

На виконання вищевказаних наказів та згідно доведених  планів за підсумком звітного періоду в повному обсязі та у встановлені строки виконані завдання з ремонту та підготовки державних меліоративних фондів.

В рамках моніторингу якості поверхневих вод та управління водними ресурсами виконано 42 обстеження водних об’єктів та гідротехнічних споруд, що складає 117% до плану.

У порівнянні з минулим роком відзначено збільшення доходів по спецфонду від надання платних послуг в 3 рази (668,96 тис.грн.), в т.ч. від послуг з подачі води на полив, який відновлено в поточному році (в 2016 році поливи не  здійснювалися).

В частині здійснення моніторингу гідрогеолого-меліоративного стану  меліорованих та прилеглих до них земель, та підтоплення сільських населених пунктів було обстежено 51,1 тис.га. (100% до завдання на рік).

Протягом 9 місяців 2017 року згідно затвердженого плану на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтно-доглядові роботи на суму 3958,51 тис. грн. (100% до плану), з них роботи з поточного ремонту –              88,4  тис. грн., відремонтовано 16 гідротехнічних споруд (114% до річного завдання).

Протягом 9 місяців поточного року проведено роботу з оптимізації чисельності та структури штатного розпису. У теперішній час штатна чисельність працівників організацій Луганського облводресурсів становить 283 одиниці, в тому числі керівних працівників і спеціалістів 97 одиниць. Фактично зайнято посад – 253.

За звітний період фонд оплати праці штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, склав 8808,2 тис.грн., середньомісячна заробітна плата  - 3598 грн., в тому числі керівних працівників та фахівців - 4558 грн., робітників – 3176 грн.  Заборгованість із заробітної плати відсутня.

(звіт за формою 1-ПВ (місячна)

 

 Про хід поливів у 2017 році

 

         В Луганській області до початку поливного сезону 2017 року водогосподарськими організаціями Луганського облводресурсів були підготовлені зрошувальні системи на площі 2230 га та укладені договори з СТОВ «Прогрес» Білокуракинського району, СТОВ ім. Енгельса Новопсковського району та ФГ «Альянс-М» Новоайдарського району на полив сільгоспкультур на площі 657 га.

В поточному році, завдяки проведеному ремонту зрошувальних мереж та придбанню СТОВ «Прогрес» нових дощувальних машин ДМФ «Фрегат» було забезпечено відновлення роботи Білокуракинської міжгосподарської зрошувальної системи, яка була незадіяна в роботі з 1999 року.

Станом на 01.09.2017 р. водогосподарськими організаціями Луганського облводресурсів було полито 279 га зрошуваних земель та подано 214,3 м3 води на полив сільськогосподарських культур.

            Середня вартість 1 куб. м поливної води для сільськогосподарських підприємств склала 2 грн. 68 коп.

 

 

 Інформація


Луганського обласного управління водних ресурсів

щодо здійснення виробничо-господарської діяльності за підсумком

ІІ кварталу 2017 року

 

Цілі діяльності

Луганське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом Держводагентства України від 21.11.2014 № 133.

Відповідно до Положення Луганське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

Основні цілі діяльності Луганського облводресурсів на території Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території) у межах своїх функцій та повноважень:

1. Забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.

2. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, впровадження планового водо¬користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

3. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

4. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

5. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

7. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту, збереження, утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

Луганське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованими бюджетних організацій, які є юридичними особами: три міжрайонні управління водного господарства та гідрогеолого-меліоративна партія. 

Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України наприкінці 2014 року призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.

У порівнянні з початком 2017 року штатна чисельність організацій Луганського облводресурсів внаслідок здійснення заходів з оптимізації структури штатного розпису зменшилась з 339 до 283 штатних одиниць.   

До структури Луганського облводресурсів у теперішній час входить три водогосподарські організації, які мають статус юридичної особи: безпосередньо апарат Луганського облводресурсів (31 шт. од.), а також дві підпорядковані організації – Луганське міжрайонне управління водного господарства (143 шт.од.) та Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства (120 шт.од.). 

До зведеного звіту за звітний період включені всі організації облводресурсів, з них дві організації, які призупинили свою діяльність. 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.02.2017 №307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» фінансова звітність складається з: 

«Баланс» (форма № 1-дс);

«Звіт про фінансові результати» (форма №2-дс);

- «Звіт про рух грошових коштів» (форма №3-дс)(річна);

- «Звіт про власний капітал» (форма №4-дс)(річна).


Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

Протягом І півріччя 2017 року діяльність водогосподарських організацій Луганського облводресурсів була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказами Держводагентства України від 10.01.2017 №2 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2017 році» та від 04.05.2017 №61 «Про підсумки діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу за І квартал 2017 року та заходи щодо забезпечення сталого функціонування галузі у ІІ кварталі 2017 року». 

На виконання вищевказаних наказів та згідно доведених  планів за підсумком звітного періоду в повному обсязі та у встановлені строки виконані завдання з ремонту та підготовки державних меліоративних фондів.

В рамках моніторингу якості поверхневих вод та управління водними ресурсами виконано 27 обстеження водних об’єктів та гідротехнічних споруд, що складає 112% до плану.

У порівнянні з минулим роком відзначено збільшення доходів по спецфонду від надання платних послуг в 1,9 рази (168,9 тис.грн.), в т.ч. від послуг з подачі води на полив, який відновлено в поточному році (в 2016 році поливи не  здійснювалися).

В частині здійснення моніторингу гідрогеолого-меліоративного стану  меліорованих та прилеглих до них земель обстежено 17,2 тис.га. (43% до завдання на рік).

Протягом І півріччя 2017 року згідно затвердженого плану на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтно-доглядові роботи на суму 2615,6 тис. грн. (100% до плану), з них роботи з поточного ремонту –              42,8  тис. грн., відремонтовано 10 гідротехнічних споруд (71% до річного завдання).

Протягом півріччя проведено роботу з оптимізації чисельності та структури штатного розпису. У теперішній час штатна чисельність працівників організацій Луганського облводресурсів становить 283 одиниці, в тому числі керівних працівників і спеціалістів 97 одиниць. Фактично зайнято посад – 258.

За звітний період фонд оплати праці штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, склав 5888,3 тис.грн., середньомісячна заробітна плата  - 3505 грн., в тому числі керівних працівників та фахівців - 4342 грн., робітників – 3146 грн.  Заборгованість із заробітної плати відсутня.

(звіт за формою 1-ПВ (місячна)

 Інформація

 

Луганського обласного управління водних ресурсів

щодо здійснення виробничо-господарської діяльності за підсумком

І квартал 2017 року

 

Цілі діяльності

Луганське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом Держводагентства України від 21.11.2014 № 133.

Відповідно до Положення Луганське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

Основні цілі діяльності Луганського облводресурсів на території Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території) у межах своїх функцій та повноважень:

1. Забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.

            2. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, впровадження планового водо­користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

3. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

4. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

5. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

7. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту, збереження, утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

  

Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

Луганське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованими бюджетних організацій, які є юридичними особами: три міжрайонні управління водного господарства та гідрогеолого-меліоративна партія.

До структури Луганського облводресурсів станом на 01.04.2017 входить три водогосподарські організації загальної  чисельністю 307,7 штатних одиниць, які мають статут юридичної особи: безпосередньо апарат Луганського облводресурсів                    (31 шт. од.), а також дві підпорядковані організації – Луганське міжрайонне управління водного господарства (141,2 шт.од.) та Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства (135,5 шт.од.). 

Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України наприкінці 2014 року призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.

До зведеного звіту за звітний період включені всі організації облводресурсів, з них дві організації, які призупинили свою діяльність.

Відповідно до розділу IV п. 1. «Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1541 від 28.12.2009 (у редакції наказу Міністерства фінансів України № 1629 від 24.12.2010) фінансова звітність складається з:

- «Баланс» (форма № 1-дс);

- «Звіт про фінансові результати» (форма №2-дс);

- «Звіт про рух грошових коштів» (форма №3-дс) (річна);

- «Звіт про власний капітал» (форма №4-дс) (річна).

 

Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

Протягом І кварталу 2017 року діяльність водогосподарських організацій Луганського облводресурсів була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказами Держводагентства України «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2017 році» від 10.01.2017 №2 та «Про підготовку систем та об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу до роботи у 2017 році» від 12.12.2016 року №192 
На виконання вищевказаних наказів та згідно доведених  планів за підсумком звітного періоду в повному обсязі та у встановлені строки було підготовлено зрошуваних земель на площі 2,2 тис. га, в т.ч. підготовлено 30,1 км трубопроводів та 7 од.  насосних станцій; відремонтовано 10 од. гідротехнічних споруд, 16 од. насосно-силових агрегатів та 24 одиниці запірно-регулюючої арматури.
За підсумком І кварталу 2017 року на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтно-доглядові роботи на суму 1307,8 тис. грн. (100% до плану), з них роботи з поточного ремонту – 16,7  тис. грн. Відремонтовано 5 од. гідротехнічних споруд, 6 од. насосно-силових агрегатів, проведено замірів на режимно-спостережній мережі в кількості 381 замір, вирубано чагарнику 1,8 га.
В частині здійснення моніторингу гідрогеолого-меліоративного стану  меліорованих та прилеглих до них земель обстежено 4,41 тис.га.
Штатна чисельність працівників організацій Луганського облводресурсів становить 307,7 одиниць, в тому числі керівних працівників і спеціалістів 102,8 одиниць, фактично зайнято посад – 286,5.
Фонд оплати праці за звітний період штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, становить 2910,5 тис.грн., середньомісячна заробітна плата  - 3334 грн., в тому числі керівних працівників та фахівців - 3893грн., робітників – 3095 грн.  Заборгованість із заробітної плати відсутня.
 

(звіт за формою 1-ПВ (місячна).

 Інформація

 

Луганського обласного управління водних ресурсів

щодо здійснення виробничо-господарської діяльності за підсумком

2016 року

 

Цілі діяльності

Луганське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом Держводагентства України від 21.11.2014 № 133.

Відповідно до Положення Луганське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

Основні цілі діяльності Луганського облводресурсів на території Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території) у межах своїх функцій та повноважень:

1. Забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.

            2. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, впровадження планового водо­користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.        

3. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

4. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

5. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

7. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту, збереження, утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

 

 

Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

 

Луганське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованими бюджетних організацій, які є юридичними особами: три міжрайонні управління водного господарства та гідрогеолого-меліоративна партія.

До структури Луганського облводресурсів у теперішній час входить три водогосподарські організації загальної  чисельністю 339 штатних одиниць, які мають статут юридичної особи: безпосередньо апарат Луганського облводресурсів           (35,5 шт. од.), а також дві підпорядковані організації – Луганське міжрайонне управління водного господарства (160 шт.од.) та Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства (143,5 шт.од.). 

Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України наприкінці 2014 року призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.

До зведеного звіту за звітний період включені всі організації облводресурсів, з них дві організації, які призупинили свою діяльність.

Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів складається з:

- «Баланс» (форма № 1);

- «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма №9д, № 9м) (річна);

- «Звіт про рух грошових коштів» (річна).

 

Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

 

Протягом 2016 року діяльність водогосподарських організацій Луганського облводресурсів була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказом Держводагентства України від 02.02.2016 №10 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2016 році» та від 29.07.2016 №100 «Про підсумки діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу за І півріччя 2016 року та заходи щодо забезпечення сталого функціонування галузі у ІІІ кварталі 2016 року».

За підсумками звітного періоду всі завдання виконані в повному обсязі та у встановлені строки.

Згідно наказу Держводагентства України від 12.12.2016 №192 «Про підготовку систем та об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу до роботи у 2017 році», за станом на 01.01.2017, підготовлено 900 га зрошувальних земель (41%), 3 одиниці насосних станцій (43%), 10 одиниць насосно-силових агрегатів (62%) та трубопроводів 16,7 км (55%), відремонтовано 5 одиниць (50%) гідротехнічних споруд.

В рамках моніторингу якості поверхневих вод та управління водними ресурсами виконано 61 обстеження водних об’єктів та гідротехнічних споруд, що складає 124% до плану.

В частині здійснення моніторингу гідрогеолого-меліоративного стану  меліорованих та прилеглих до них земель у відповідності до графіку робіт обстежено 51,1 тис.га.

Протягом 2016 року згідно затвердженого плану на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтно-доглядові роботи на суму 3009,27 тис. грн. (100% до плану), з них роботи з ремонту – 102,5 тис. грн., відремонтовано 11 гідротехнічних споруд.

Штатна чисельність працівників організацій Луганського облводресурсів становить 339 одиниць, в тому числі керівних працівників, професіоналів та технічних службовців 112,8 одиниць, фактично зайнято посад – 296,6.

Фонд оплати праці за звітний період штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, становить 8615,4 тис.грн., середньомісячна заробітна плата  - 2450 грн., в тому числі керівних працівників та фахівців - 3898 грн., робітників – 1772 грн.  Заборгованість із заробітної плати відсутня.

(звіт за формою 1-ПВ (місячна).

 Інформація


Луганського обласного управління водних ресурсів

щодо здійснення виробничо-господарської діяльності за підсумком

9 місяців 2016 рокуЦілі діяльності

Луганське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом Держводагентства України від 21.11.2014 № 133.

Відповідно до Положення Луганське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

Основні цілі діяльності Луганського облводресурсів на території Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території) у межах своїх функцій та повноважень:

1. Забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.

2. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, впровадження планового водо¬користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

3. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

4. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

5. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

7. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту, збереження, утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

Луганське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованими бюджетних організацій, які є юридичними особами: три міжрайонні управління водного господарства та гідрогеолого-меліоративна партія. 

До структури Луганського облводресурсів у теперішній час входить три водогосподарські організації загальної  чисельністю 339 штатних одиниць, які мають статут юридичної особи: безпосередньо апарат Луганського облводресурсів           (35,5 шт. од.), а також дві підпорядковані організації – Луганське міжрайонне управління водного господарства (160 шт.од.) та Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства (143,5 шт.од.).  

Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України наприкінці 2014 року призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.

До зведеного звіту за звітний період включені всі організації облводресурсів, з них дві організації, які призупинили свою діяльність. 

Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів складається з: 

- «Баланс» (форма № 1);

- «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма №9д, № 9м) (річна);

- «Звіт про рух грошових коштів» (річна).


Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

Протягом 9 місяців 2016 року діяльність водогосподарських організацій Луганського облводресурсів була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказами Держводагентства України від 02.02.2016 №10 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2016 році» та від 29.07.2016 №100 «Про підсумки діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу за І півріччя 2016 року та заходи щодо забезпечення сталого функціонування галузі у ІІІ кварталі 2016 року». 

На виконання вищевказаного наказу та згідно доведених  планів за підсумком звітного періоду в повному обсязі та у встановлені строки виконані завдання з ремонту та підготовки державних меліоративних фондів.

В рамках моніторингу якості поверхневих вод та управління водними ресурсами виконано 50 обстеження водних об’єктів та гідротехнічних споруд, що складає 128% до плану.

В частині здійснення моніторингу гідрогеолого-меліоративного стану  меліорованих та прилеглих до них земель у відповідності до графіку робіт обстежено 51,1 тис.га.

Протягом 9 місяців 2016 року згідно затвердженого плану на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтно-доглядові роботи на суму 2186,2 тис. грн. (100% до плану), з них роботи з ремонту – 76,8 тис. грн., відремонтовано 5 гідротехнічних споруд.

Штатна чисельність працівників організацій Луганського облводресурсів становить 339 одиниць, в тому числі керівних працівників і спеціалістів 113,1 одиниць, фактично зайнято посад – 287.

Фонд оплати праці за звітний період штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, становить 6110,7 тис.грн., середньомісячна заробітна плата  - 2317 грн., в тому числі керівних працівників та фахівців - 3629 грн., робітників – 1717 грн.  Заборгованість із заробітної плати відсутня.

звіт за формою 1-ПВ (місячна). 

 

 Інформація

 

Луганського обласного управління водних ресурсів

щодо здійснення виробничо-господарської діяльності за підсумком

І півріччя 2016 року

 

Цілі діяльності

Луганське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом Держводагентства України від 21.11.2014 № 133.

Відповідно до Положення Луганське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

Основні цілі діяльності Луганського облводресурсів на території Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території) у межах своїх функцій та повноважень:

1. Забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.

            2. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, впровадження планового водо­користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

3. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

4. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

5. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

7. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту, збереження, утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

 

 

Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

Луганське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованими бюджетних організацій, які є юридичними особами: три міжрайонні управління водного господарства та гідрогеолого-меліоративна партія.

До структури Луганського облводресурсів у теперішній час входить три водогосподарські організації загальної  чисельністю 339 штатних одиниць, які мають статут юридичної особи: безпосередньо апарат Луганського облводресурсів           (35,5 шт. од.), а також дві підпорядковані організації – Луганське міжрайонне управління водного господарства (160 шт.од.) та Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства (143,5 шт.од.). 

Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України наприкінці 2014 року призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.

До зведеного звіту за звітний період включені всі організації облводресурсів, з них дві організації, які призупинили свою діяльність.

Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів складається з:

- «Баланс» (форма № 1);

- «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма №9д, № 9м) (річна);

- «Звіт про рух грошових коштів» (річна).

 

Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

Протягом І півріччя 2016 року діяльність водогосподарських організацій Луганського облводресурсів була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказом Держводагентства України від 02.02.2016 №10 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2016 році».

На виконання вищевказаного наказу та згідно доведених  планів за підсумком звітного періоду в повному обсязі та у встановлені строки виконані завдання з ремонту та підготовки державних меліоративних фондів.

В рамках моніторингу якості поверхневих вод та управління водними ресурсами виконано 30 обстеження водних об’єктів та гідротехнічних споруд, що складає 100% до плану.

В частині здійснення моніторингу гідрогеолого-меліоративного стану  меліорованих та прилеглих до них земель у відповідності до графіку робіт обстежено 30,0 тис.га.

Протягом І півріччя 2016 року згідно затвердженого плану на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтно-доглядові роботи на суму 1346,4 тис. грн. (100% до плану), з них роботи з ремонту – 36,3 тис. грн., відремонтовано 5 гідротехнічних споруд.

Штатна чисельність працівників організацій Луганського облводресурсів становить 339 одиниць, в тому числі керівних працівників і спеціалістів 113,1 одиниць, фактично зайнято посад – 288,4.

Фонд оплати праці за звітний період штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, становить 4037,8 тис.грн., середньомісячна заробітна плата  - 2297 грн., в тому числі керівних працівників та фахівців - 3759 грн., робітників – 1659 грн.  Заборгованість із заробітної плати відсутня.

(звіт за формою 1-ПВ (місячна).

 01.07.2016

Про хід поливів у 2016 році

В Луганській області до поливного сезону 2016 року водогосподарськими організаціями Луганського облводресурсів були підготовлені зрошувальні системи на площі 2742 га та укладені договори з СТОВ ім. Енгельса Новопсковського району та ФГ «Альянс-М» Новоайдарського району на полив сільгоспкультур на площі 603 га.В першому півріччі поточного року у зв’язку з достатньою кількістю опадів та продуктивної вологи в ґрунті необхідної для розвитку сільськогосподарських культур водокористувачами не здійснювався полив зрошуваних земель.

Інформація

 

Луганського обласного управління водних ресурсів

щодо здійснення виробничо-господарської діяльності за підсумком

І кварталу 2016 року

 

Цілі діяльності

Луганське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом Держводагентства України від 21.11.2014 № 133.

Відповідно до Положення Луганське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

Основні цілі діяльності Луганського облводресурсів на території Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території) у межах своїх функцій та повноважень:

1. Забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.

            2. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, впровадження планового водо­користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

3. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

4. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

5. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

7. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту, збереження, утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

 

 

Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

Луганське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованими бюджетних організацій, які є юридичними особами: три міжрайонні управління водного господарства та гідрогеолого-меліоративна партія.

До структури Луганського облводресурсів у теперішній час входить три водогосподарські організації загальної  чисельністю 339 штатних одиниць, які мають статут юридичної особи: безпосередньо апарат Луганського облводресурсів           (35,5 шт. од.), а також дві підпорядковані організації – Луганське міжрайонне управління водного господарства (160 шт.од.) та Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства (143,5 шт.од.). 

Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України наприкінці 2014 року призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.

До зведеного звіту за звітний період включені всі організації облводресурсів, з них дві організації, які призупинили свою діяльність.

Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів складається з:

- «Баланс» (форма № 1);

- «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма №9д, № 9м) (річна);

- «Звіт про рух грошових коштів» (річна).

 

Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

Протягом І кварталу 2016 року діяльність водогосподарських організацій Луганського облводресурсів була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказами Держводагентства України від 02.02.2016 №10 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2016 році» та від 01.03.2016 №32 «Про підсумки діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу за 2015 рік та заходи щодо забезпечення сталого функціонування галузі у І кварталі 2016 року».

На виконання вищевказаних наказів та згідно доведених  планів за підсумком звітного періоду в повному обсязі та у встановлені строки виконані завдання з ремонту та підготовки державних меліоративних фондів.

В рамках моніторингу якості поверхневих вод та управління водними ресурсами виконано 17 обстеження водних об’єктів та гідротехнічних споруд, що складає 106% до плану.

В частині здійснення моніторингу гідрогеолого-меліоративного стану  меліорованих та прилеглих до них земель у відповідності до графіку робіт обстежено 10,03 тис.га.

Протягом І кварталу 2016 року згідно затвердженого плану на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтно-доглядові роботи на суму 644,9 тис. грн. (100% до плану), з них роботи з ремонту – 8,1  тис. грн., відремонтовано 4 гідротехнічних споруди.

Штатна чисельність працівників організацій Луганського облводресурсів становить 339 одиниць, в тому числі керівних працівників і спеціалістів 113,1 одиниць, фактично зайнято посад – 295,9.

Фонд оплати праці за звітний період штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, становить 1940,7 тис.грн., середньомісячна заробітна плата  - 2185 грн., в тому числі керівних працівників та фахівців - 3440 грн., робітників – 1611 грн.  Заборгованість із заробітної плати відсутня.

(звіт за формою 1-ПВ (місячна).

 

 

 

 

  Інформація

 

 Луганського обласного управління водних ресурсів

 

 щодо здійснення виробничо-господарської діяльності за підсумком

 

 2015 року

 

                            Цілі діяльності

           Луганське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом Держводагентства України від21.11.2014 № 133.

         Відповідно до Положення Луганське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів –  Державного агентства водних ресурсів України.

         Основні цілі діяльності Луганського облводресурсів на території Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території) у межах своїх функцій та повноважень:

       1. Забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.

 

       2. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, впровадження планового водо­користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

 

         3. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

 

         4. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

 

         5. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

 

 

          6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

 

  

          7. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту, збереження, утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

  

Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

 

        Луганське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованими бюджетних організацій, які є юридичними особами: три міжрайонні управління водного господарства та гідрогеолого-меліоративна партія.

          Основним фактором, що вирішальним чином впливає на результати виробничо-господарській діяльності організацій Луганського облводресурсів, є тривання антитерористичної операції на території Луганської області. Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України наприкінці 2014 року призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.

           Штатна чисельність водогосподарських організацій зменшилась з 833 до 339 штатних одиниць внаслідок перегляду структури організацій, зона діяльності яких знаходиться на контрольованій Українською владою території, з яких дві організації здійснили перебазування із зміною юридичної адреси.  

          До зведеного звіту за звітний період включені всі організації облводресурсів, з них дві організації, які призупинили свою діяльність.

          Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів складається з:

 

- «Баланс» (форма № 1);

- «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма №9д, № 9м) (річна);

- «Звіт про рух грошових коштів» (річна).

 

Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

 

        Протягом 2015 року діяльність водогосподарських організацій Луганського облводресурсів була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказами Держводагентства України від 02.02.2015 №10 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2015 році» та від 27.02.2015 №22 «Про підсумки діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу за 2014 рік та заходи щодо забезпечення сталого функціонування галузі у І кварталі 2015 року».

           Згідно спільного наказу Мінагрополітики та Держводагенства України від 06.01.2015 № 6/1 «Про підготовку меліоративних систем, поливної техніки та дощувальних машин до роботи у 2015 році» та відповідного наказу Департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації та Луганського облводресурсів від 23.01.2015 №1/2, в повному обсязі та у встановлені строки виконані завдання з ремонту та підготовки державних меліоративних фондів.

           В рамках моніторингу якості поверхневих вод та управління водними ресурсами виконано 68 обстеження водних об’єктів та гідротехнічних споруд, що складає 111% до плану.

           В частині здійснення моніторингу гідрогеолого-меліоративного стану  меліорованих та прилеглих до них земель у відповідності до графіку робіт обстежено 50,6 тис.га.

           Протягом 2015 року згідно затвердженого плану на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтно-доглядові роботи на суму 3116,3 тис. грн. (100% до плану), з них роботи з ремонту – 183,2  тис. грн., відремонтовано 16 гідротехнічних споруд.

 

           Подача води на полив сільськогосподарських культур здійснювалась водогосподарськими організаціями у відповідності до заявлених водокоростивачами строки та обсягах.

          Штатна чисельність працівників організацій Луганського облводресурсів становить 339 одиниць, в тому числі керівних працівників і спеціалістів 112,1 одиниць, фактично зайнято посад – 300,9.

           Фонд оплати праці за звітний період штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, становить 7583,6 тис.грн., середньомісячна заробітна плата  - 2093 грн., в тому числі керівних працівників та фахівців - 2860 грн., робітників – 1767 грн.  Заборгованість із заробітної плати відсутня.

 

  (звіт за формою 1-ПВ (місячна).

Інформація

 

Луганського обласного управління водних ресурсів

щодо здійснення виробничо-господарської діяльності за підсумком

9 місяців 2015 року

 

Цілі діяльності

Луганське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом Держводагентства України від 21.11.2014 № 133.

Відповідно до Положення Луганське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

Основні цілі діяльності Луганського облводресурсів на території Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території) у межах своїх функцій та повноважень:

1. Забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.

         2. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, впровадження планового водо­користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.   

3. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

4. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

5. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

7. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту, збереження, утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

 

 

Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

Луганське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованими бюджетних організацій, які є юридичними особами: три міжрайонні управління водного господарства та гідрогеолого-меліоративна партія.

Основним фактором, що вирішальним чином впливає на результати виробничо-господарській діяльності організацій Луганського облводресурсів, є тривання антитерористичної операції на території Луганської області. Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України в минулому році призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.

Штатна чисельність водогосподарських організацій зменшилась з 833 до 339 штатних одиниць внаслідок перегляду структури організацій, зона діяльності яких знаходиться на контрольованій Українською владою території, з яких дві організації здійснили перебазування із зміною юридичної адреси.  

До зведеного звіту за звітний період включені всі організації облводресурсів, з них дві організації, які призупинили свою діяльність.

Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів складається з:

- «Баланс» (форма № 1);

- «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма №9д, № 9м) (річна);

- «Звіт про рух грошових коштів» (річна).

 

Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

Протягом 9 місяців 2015 року діяльність водогосподарських організацій Луганського облводресурсів була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказами Держводагентства України від 02.02.2015 №10 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2015 році» та від 27.02.2015 №22 «Про підсумки діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу за 2014 рік та заходи щодо забезпечення сталого функціонування галузі у І кварталі 2015 року».

Згідно спільного наказу Мінагрополітики та Держводагенства України від 06.01.2015 № 6/1 «Про підготовку меліоративних систем, поливної техніки та дощувальних машин до роботи у 2015 році» та відповідного наказу Департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації та Луганського облводресурсів від 23.01.2015 №1/2, в повному обсязі та у встановлені строки виконані завдання з ремонту та підготовки державних меліоративних фондів.

В рамках моніторингу якості поверхневих вод та управління водними ресурсами виконано 61 обстеження водних об’єктів та гідротехнічних споруд, що в 1,6 рази перевищує план.

В частині здійснення моніторингу гідрогеолого-меліоративного стану  меліорованих та прилеглих до них земель у відповідності до графіку робіт обстежено 50,6 тис.га.

За 9 місяців 2015 року згідно затвердженого плану на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтно-доглядові роботи на суму 2265,9 тис. грн. (109% до плану), з них роботи з ремонту – 108,3  тис. грн., відремонтовано 10 гідротехнічних споруд.

Подача води на полив сільськогосподарських культур здійснювалась водогосподарськими організаціями у відповідності до заявлених водокоростивачами строки та обсягах.

Штатна чисельність працівників організацій Луганського облводресурсів становить 339 одиниць, в тому числі керівних працівників і спеціалістів 109 одиниць, фактично зайнято посад - 293.

Фонд оплати праці за звітний період штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, становить 5376,9 тис.грн., середньомісячна заробітна плата  - 1976 грн., в тому числі керівних працівників та фахівців - 2669 грн., робітників – 1685 грн.  Заборгованість із заробітної плати відсутня.

(звіт за формою 1-ПВ (місячна).

 

12.10.2015 р.

Про хід поливів у 2015 році

За підсумками поливного сезону 2015 року в Луганській області полито 485 гектарів зрошуваних земель, проведені вологозарядкові поливи на площі 162 гектари.

Державними зрошувальними системами подано для поливу сільгоспкультур та проведення вологозарядкових поливів  257,9 тис. м3 води.

Середня вартість 1 м3 води поданої для поливу сільгоспкультур склала 1 грн. 14 коп.

В поточному році поливи здійснювали СТОВ ім. Енгельса Новопсковського району та ФГ «Альянс-М» Новоайдарського району.

 

10.09.2015р.

Про хід поливів у 2015 році

Станом на 10.09.2015 року в Луганській області полито 485 гектарів зрошуваних земель та проведені вологозарядкові поливи на площі 27 га.

Поливи здійснюють господарства СТОВ ім. Енгельса Новопсковського району та ФГ «Альянс-М» Новоайдарського району.

Державними зрошувальними системами подано для поливу сільгоспкультур 202,8 тис. м3 води.

Середня вартість 1 м3 води поданої для поливу сільгоспкультур склала 1 грн. 14  коп.

 

 

 01.09.2015р.

Про хід поливів у 2015 році

Станом на 01.09.2015 року в Луганській області полито 458 гектарів зрошуваних земель.

Державними зрошувальними системами подано для поливу сільгоспкультур 182 тис. м3 води.

Середня вартість 1 м3 води поданої для поливу сільгоспкультур склала 1 грн. 15 коп.

В поточному році поливи здійснюють господарства СТОВ ім. Енгельса Новопсковського району та ФГ «Альянс-М» Новоайдарського району. 

 01.08.2015

 

Про хід поливів у 2015 році

 Загальна площа зрошуваних земель в області складає 53290 га (3,4% від загальної площі сільськогосподарських угідь), з них на підконтрольній Україні території 23278 га.  
До поливного сезону 2015 року підготовлені зрошувальні системи на площі 2960 гектарів (або 100% до завдання). Укладені договори на подачу води для поливу сільгоспкультур на площі 827 гектарів. 
Заповнені водою 2 зрошувальні системи, задіяні в роботі 5 насосних станцій. 
По заявках водокористувачів вода для поливу подається з 4 червня 2015р. 
Станом на 01.08.2015 року полито 128 га фізичної площі, подано води на полив 51,2 тис. м3.


Інформація про хід підготовки меліоративних систем до роботи у  2015 році 


            Спільнім наказом від 06.01.2015р. № 6/1 Держводагентства та Мінагрополітики України Луганській області доведено завдання з підготовки меліоративних систем до роботи у 2015 році на загальну площу 6 тис. га, в тому числі зрошувальних систем на площі 3 тис. га.

            З метою організації своєчасного виконання комплексу підготовчих робіт видано спільний наказ Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та обласного управління водних ресурсів від 23.01.2015 № 1/2.

            На початок поливного сезону всі завдання з підготовки виконані в повному обсязі, в тому числі підготовлено – 34,0 км трубопроводів, 8 одиниць насосних станцій, відремонтовано 20 одиниць насосно-силового обладнання та 13 одиниць гідротехнічних споруд.

У березні поточного року у 2 районах Луганської області були проведені кущові наради-семінари, на яких розглянуті питання про хід підготовки до роботи  зрошувальних систем, дощувальних машин та організації поливів у господарствах області в  2015 році.

Інформація

 

Луганського обласного управління водних ресурсів

щодо здійснення виробничо-господарської діяльності за підсумком

І півріччя 2015 року

 

Цілі діяльності

Луганське облводресурсів діє на підставі Положення, затвердженого наказом Держводагентства України від 21.11.2014 № 133.

Відповідно до Положення Луганське обласне управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

Основні цілі діяльності Луганського облводресурсів на території Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території) у межах своїх функцій та повноважень:

1. Забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.

            2. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, впровадження планового водо­користування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

3. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

4. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

5. Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

7. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту, збереження, утримання та оглядових робіт на окремих об’єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

 

 

Фінансові показники діяльності (фінансова звітність)

Луганське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний баланс, здійснює функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованими бюджетних організацій, які є юридичними особами: три міжрайонні управління водного господарства та гідрогеолого-меліоративна партія.

Основним фактором, що вирішальним чином впливає на результати виробничо-господарській діяльності організацій Луганського облводресурсів, є тривання антитерористичної операції на території Луганської області. Через тимчасову втрату Українською владою контролю над певною територією області Держводагентством України в минулому році призупинено діяльність двох водогосподарських організацій (Артемівське міжрайонне управління водного господарства та Луганська гідрогеолого-меліоративна партія), з виробничого процесу виключено 2/3 наявних в області площ зрошуваних земель з відповідною інфраструктурою.

Штатна чисельність водогосподарських організацій зменшилась з 833 до 339 штатних одиниць внаслідок перегляду структури організацій, зона діяльності яких знаходиться на контрольованій Українською владою території, з яких дві організації здійснили перебазування із зміною юридичної адреси.  

До зведеного звіту за звітний період включені всі організації облводресурсів, з них дві організації, які призупинили свою діяльність.

Відповідно до п.2.1.1. наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів складається з:

- «Баланс» (форма № 1);

- «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма №9д, № 9м) (річна);

- «Звіт про рух грошових коштів» (річна).

 

Відповідність досягнутих результатів діяльності цілям діяльності суб’єкта господарювання.

Протягом І півріччя 2015 року діяльність водогосподарських організацій Луганського облводресурсів була спрямована на виконання вимог та завдань, встановлених наказами Держводагентства України від 02.02.2015 №10 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2015 році» та від 27.02.2015 №22 «Про підсумки діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу за 2014 рік та заходи щодо забезпечення сталого функціонування галузі у І кварталі 2015 року».

Згідно спільного наказу Мінагрополітики та Держводагенства України від 06.01.2015 № 6/1 «Про підготовку меліоративних систем, поливної техніки та дощувальних машин до роботи у 2015 році» та відповідного наказу Департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації та Луганського облводресурсів від 23.01.2015 №1/2, в повному обсязі та у встановлені строки виконані завдання з ремонту та підготовки державних меліоративних фондів.

В рамках моніторингу якості поверхневих вод та управління водними ресурсами виконано 52 обстеження водних об’єктів та гідротехнічних споруд, що в 1,8 рази перевищує план.

В частині здійснення моніторингу гідрогеолого-меліоративного стану  меліорованих та прилеглих до них земель у відповідності до графіку робіт обстежено 30,0 тис.га.

За І півріччя 2015 року згідно затвердженого плану на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем виконані ремонтно-доглядові роботи на суму 1502,1 тис. грн., з них роботи з ремонту - 26,5  тис. грн., відремонтовано 9 гідротехнічних споруд.

Подача води на полив сільськогосподарських культур здійснювалась водогосподарськими організаціями у відповідності до заявлених водокоростивачами строки та обсягах.

Штатна чисельність працівників організацій Луганського облводресурсів становить 339 одиниць, в тому числі керівних працівників і спеціалістів 109 одиниць, фактично зайнято посад - 295,5.

Фонд оплати праці за звітний період штатних працівників, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету, становить 3520,5 тис.грн., середньомісячна заробітна плата  - 1926 грн., в тому числі керівних працівників та фахівців - 2362 грн., робітників – 1740 грн.  Заборгованість із заробітної плати відсутня.

(звіт за формою 1-ПВ (місячна).

 

 

 

 

12.03.2014 р.

Інформація про хід підготовки до поливного періоду 2014 р.

У лютому – березні поточного року в 7 районах Луганської області були проведені кущові наради-семінари, на яких розглянуті питання про хід підготовки до роботи  зрошувальних систем, дощувальних машин та організації поливів у господарствах області в  2014 році.

Станом на 11.03.2014 підготовлені до роботи зрошувальні системи на площі 11,2 тис. га, що становить 86% від завдання. Занепокоєння викликає затримка платежів Держказначейством, що унеможливлює придбання матеріалів (цементу, піску, паливно-мастильних матеріалів), необхідних для завершення робіт з підготовки зрошувальних систем до роботи.

Відповідно до спільного наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України  від 25.12.2013 № 544/1561/1130 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів» міжрайонними управліннями водного господарства сформовані тарифи на послуги, пов’язані з подачею води на полив у 2014 році і розпочалася робота з укладання договорів із сільгосптоваровиробниками.


  

 

05.06.2014 р.

Про хід поливів у 2014 році

 

Загальна площа зрошуваних земель в області складає 53,2 тис. га  (8,5 % від загальної площі сільськогосподарських угідь).

До поливного сезону 2014 року підготовлені зрошувальні системи на площі 13 тис. га. Укладені договори на подачу води для поливу сільгоспкультур на площі 5,1 тис. га.

Заповнені водою 15 зрошувальних систем, задіяні в роботі 26 насосних станцій для поливу 5058 га зрошуваних сільськогосподарських угідь.

По заявках водокористувачів вода для поливу подається з 31 березня 2014р.

Станом на 05.06.2014 року полито 2912 га фізичної площі (у 2013р. – 3346 га).


 

 

09.01.2014 р.

Щодо інформаційної діяльності облводресурсів за 2013 рік

На виконання Указів Президента України №683 від 01.08.2002 р. «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів місцевої влади» та №1276 від 15.09.2005 р. «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» і доручення Держводагентства України щодо регулярного висвітлення інформації про діяльність водогосподарських організацій у місцевих ЗМІ, на власному веб-сайті, на радіо і телебаченні, а також інформаційної роботи за       2013 рік облводресурсів та міжрайонними управліннями проведена наступна робота.

На власному веб-сайті працюють рубрики: «Новини», «Анонси подій», «Огляд преси», «Діяльність», «Фотогалерея», «Колегія», на яких фахівцями облводресурсів періодично розміщуються інформаційні, аналітичні матеріали щодо діяльності водогосподарських організацій. Всього з початку року на них розміщено 144 матеріали. У рубриці «Доступ до публічної інформації» та «Звернення громадян» висвітлюються запити, що надійшли від громадян. З початку року надійшло 16 запитів, на які дані своєчасні та вичерпні відповіді.

З метою висвітлення нових напрямків діяльності водогосподарських організацій, впровадження прогресивних технологій в зрошенні сільськогосподарських земель, ефективного використання і відтворення водних ресурсів та посилення просвітницької роботи серед населення області щоквартально виходить власна газета «Водогосподарник Луганщини», засновником якої є громадська організація «Луганська обласна організація товариства меліораторів та водогосподарників».

До Всесвітнього дня водних ресурсів (22 березня) було опубліковано 10 статей в обласних і районних газетах та проведені тематичні зустрічі зі студентами, школярами та громадськістю.

Другий номер власної газети був присвячений професійному святу Дню працівників водного господарства. В номері були розміщені матеріали, статті і фотографії про історію розвитку та автобіографічні нариси про ветеранів праці в рубриці «Люди та їх долі». Третій номер присвячений сьогоденним проблемам водних ресурсів Луганщини, четвертий – проблемам та шляхам оздоровлення р. Сіверський Донець. Були підготовані матеріали до журналу «Водне господарство України» про історію розвитку і сучасний стан водогосподарського комплексу області «Головне надбання водогосподарників Луганщини – люди» та дві статі до обласної профспілкової газети «Единство».

До Міжнародного водного форуму «Aqua Ukraine – 2013» підготовані буклети і брошури та відзнята «Фотогалерея» щодо сучасного стану водогосподарсько-меліоративного комплексу області.

При виїзді на водогосподарсько–меліоративні об’єкти керівників і спеціалістів облводресурсів та управлінь поширена практика проведення зустрічей з робітниками та фахівцями на робочих місцях, на яких розглядаються проблемні питання роботи водогосподарсько-меліоративного комплексу області у 2013 році та надаються обґрунтовані відповіді працівникам. 


 

Рекомендації 
по пропуску льодоходу, повені та дощових паводків
на річках і водоймах Луганської області.

1. З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах і, пов’язаних з цим, затопленням та підтопленням населених пунктів та сільгоспугідь необхідно постійно діючим місцевим комісіям вжити відповідних заходів щодо розчистки  мереж водовідведення, прибережних територій річок від сміття, залишків дерев під мостовими переходами на підконтрольних територіях.

2. На основі прогнозів і розрахунків, а також досвіду пропуску повені у попередні роки необхідно розробити ряд заходів, які включають:

         - обстеження стану напірних водоскидних і водозабірних споруд водосховищ та ставків;

         - обстеження стану льодового покриву, можливості його навалу на споруди при підвищенні рівнів води;

         - завершення ремонту всіх споруд, які працюватимуть у період повені;

         - опробування затворів (основних і ремонтних), підйомних механізмів;

         - забезпечення надійності електрозабезпечення підйомних механізмів;

         - очистку водоскидних трактів від сторонніх предметів, які можуть зашкодити пропуску повені;

         - заготовку запасу інструментів, спецодягу та рятувальних засобів;

         - заготовку запасу будівельних матеріалів поблизу місць можливого пошкодження та підмиву споруд і територій;

         - посилення освітлення територій споруд та насосних станцій, а також підготовку засобів на випадок відключення електроенергії;

         - комплектування аварійних бригад, складання графіку чергувань відповідальних осіб і транспортних засобів;

         - організацію оперативного зв’язку з місцевою комісією з надзвичайних ситуацій.

3. Перед початком повені повинні бути виконані роботи по сколюванню льоду в місцях його припою до щитових затворів у верхньому і нижньому б’єфах або до шахти водоскиду.

4. Для забезпечення уповільнення піків максимальних витрат при проходженні високих повеней, проводиться попереднє спрацювання на необхідну відмітку водосховища або ставка. При цьому враховується безпечне існування льодового покриву, а також збереження умов життєдіяльності риби. Спрацювання водойм пропонується здійснювати до піку паводку, але не пізніше моменту, визначеного гідрометслужбою, дати встановлення сталих плюсових температур та початку повені.

5. Про початок скиду води з водосховищ власник гідроспоруд повинен ознайомити постійну комісію райдержадміністрації (міськради) з питань ТЕБ і НС, Луганське облводресурсів.

6. При загроз прориву земляної дамби приймаються термінові заходи щодо мобілізації людських і матеріальних ресурсів з оповіщенням про небезпеку, яка склалася для підприємств та населених пунктів, розташованих нижче по течії річки.

7. При проходженні повені через гідроспоруди забороняються будь-які роботи у нижньому б’єфі.

8. Після пропуску повені забезпечити фотографування споруд із замірами змін і пошкоджень.

9. Результати огляду оформляються актами, в яких фіксується стан споруд, характер і ступінь пошкоджень, а також заходи і строки ремонту пошкоджень.


 

Создание сайта
Лаймнет