Водні ресурси
Водогосподарський стан
Моніторинг
Будівництво


Водні ресурси їх стан та використання.

У гідрографічному відношенні вся територія підконтрольної частини Луганщини розташована у межах басейну Сіверського Дінця – основної і найбільшої ріки області, яка із загальної довжини 1073 км на протязі 233,9 км перетинає область з північно-західного у південно-східному напрямку.

Загальна водозбірна площа річок басейну Сіверського Дінця на пiдконтрольнiй територii складає 18,07 тис.км2, до якого входять 5 середніх річок (з 7), з яких 4 – Красна, Айдар, Деркул, Повна відносяться до лівобережних і 1 правобережна -  Луганка, загальною довжиною 514,5 км, та 50 малих річок, загальною довжиною 1150,6 км.

Крім цього протікає 50 струмкiв загальною довжиною 183,3 км.

По кордону з сусідніми областями, державами та неконтрольованою частиною території області протікають: І велика річка Сіверський Донець на протязі 152,9 км, 3 середніх Деркул, Повна - 84,9 км та 3 малі на загальній довжині 10,4 км – це трансграничні річки.

Річкова мережа області слабко розвинута, коефіцієнт гущини річкової мережі – 0,11 км/км2, що нижче середнього по Україні – 0,39 км/км2, найслабше розвинута в басейні р.Деркул.

Станом на 01.01.2017 на підконтрольній території розчищено 338,1 км.

Поверхневий стік річок формується переважно за рахунок весняного сніготанення. Дощове живлення незначне, тому в літній період живлення річок забезпечується підземними водами.

Щорічно на гідрографічній мережі підконтрольної території області може формуватись поверхневих вод від 305,14 млн.м3 в маловодний рік 95% забезпеченості до 868,21 млн.м3 в середній по водності рік, з яких 50-80% припадає на період весняної повені та 18-30% на літній період – це місцеві водні ресурси.

Луганська область у басейні Сіверського Дінця є найбільш навантаженою територією. Проте забезпеченість місцевими водними ресурсами в області на 1 км2 складає від 47,94 тис.м3 в середній по водності рік до 16,85 тис.м3 в рік  95% забезпеченості, в той час, як по Україні – 86,8 тис.м3/рік; водозабезпеченість населення території в середній по водності рік становить 0,85 тис.м3/чол., в маловодний рік – 0,30 тис.м3/чол. проти 1,01 тис.м3/чол в середньому по державі.

         Найбільш зарегульовані суббасейни річок: Красна, Борова, Айдар, Деркул з притоками.

           Максимальна товщина льоду на річках досягає 73 см.

Перекид води між басейнами здійснюється при перекачці питної та зрошувальної води.

            На території промислової області в річки попадає понад 66,5 млн.м3 (у 2016 році) шахтних вод, що впливає на їх режим, особливо загострилася ситуація в період закриття шахт.

Джерелами водопостачання населення та галузей економіки в області є поверхневі та підземні води. Основним поверхневим джерелом прісної води на території області є р.Сіверський Дінець з притоками, але потреби області в воді за рахунок місцевого стоку покриваються не повністю.

У приходній статті водного балансу області значне місце має транзитний стік, що потрапляє на територію області з сусідніх вищерозташованих областей.

Обсяг транзиту коливається від 3278,84 млн.м3/рік у середній рік до 1406,88 млн.м3/рік. у маловодний рік 95% забезпеченості.

З 1984 року дефіцит водних ресурсів області частково покривався за рахунок перекачки дніпровської води, поданої в р.Сіверський Донець по каналу Дніпро-Донбас. На сьогодні попуски дніпровської води в р. Сів. Донець здійснюються лише в період проведення водообміну в Краснопавлівському водосховищі (Харківська область).

Забезпечення водою населення області в необхідному обсязі ускладнюється через незадовільну якість води в водних об’єктах. В більшості з них якість води класифікується як забруднена (4 клас якості).

Частина малих річок на окремих ділянках своєї довжини є магістральними каналами меліоративних систем. У межах меліоративних систем ці річки зарегульовані 37  шлюзами-регуляторами для обводнення меліорованих земель у літній період.

У річкових долинах підконтрольної території  області налічується 291 природних озер ємністю 9,345 млн.м3 та  експлуатуються штучно створені 46 водосховищ і 1164 ставка, загальний об’єм яких складає194,436 млн.м3.

            За площею водної поверхні та об’ємом води водосховища області порівняно невеликі. До найбільших з них відносяться Ісаківське 20,4 млн.м3, Кам’янське 17,5 млн.м3, які знаходяться на не підконтрольній території, та Сватівське 12,5 млн.м3, Став-охолоджувач № 3 СО “Луганська ТЕС”  ТОВ ”Східенерго” 16,0 млн.м3  - на підконтрольній.

Забезпеченість ресурсами підземних вод підконтрольної території Луганської області порівняно рівномірна. Підземні води у структурі водоспоживання складають 61,8%.

Забір у 2016 році становив 145,1 млн.м3.

Создание сайта
Лаймнет